Wat kost het?

Het contributiebedrag geldt voor 1 jaar bij aanmelding voor 1 mei van het lopende jaar betaald men 100% van de clubcontributie na deze datum t/m augustus 75% van de clubcontributie en vanaf september t/m december 25% van de clubcontributie.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld.
Deze bestaat uit een deel clubcontributie en een deel bondscontributie.
De bondscontributie wordt altijd volledig doorberekend.

Categorie Contributie
Club
Contributie
Bond
Contributie
totaal 2021
Senioren (D & H) € 114,70 € 65,30 € 180,00
Aspiranten € 93,40 € 28,60 € 122,00
Pupillen € 93,40 € 28,60 € 122,00
Beeball € 79,50 € 0,00 € 49,50
Recreanten € 85,00 € 0,00 € 85,00
Niet spelend € 55,00 € 0,00 € 55,00
Club van 50 € 50,00 € 0,00 € 50,00
bijgewerkt: 27-11-2020, typefouten voorbehouden

HSV the Blokes werkt met een automatische incasso.
Het contributiebedrag zal in principe eind januari geïncasseerd worden. Bij later instromen wordt de contributie aan het einde van de maand dat het lidmaatschap ingaat geïncasseerd.

Indien u het contributiebedrag niet in één keer kunt voldoen is er met de penningmeester onder voorwaarden mogelijk om een afspraak te maken om het bedrag in 3 termijnen te voldoen.

Indien u of uw kinderen graag willen sporten bij The Blokes, maar de contributie geheel niet kan voldoen zijn er gelukkig enkele vangnetten: De sociale dienst of voor uw kinderen via het Jeugdsportfonds.

HSV the Blokes werkt graag mee aan een regeling, maar actie zal vanuit uzelf moeten komen. Denkt u er om dat u altijd eerst een regeling moet hebben gekregen, voordat u de sport daadwerkelijk kunt beoefenen?

In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.