Bestuur

Het bestuur van hsv. The Blokes bestaat uit 5 leden.

De voorzitter, penningmeester en secretaris worden in functie benoemd. Overige leden worden als algemeen bestuurslid gekozen.

Het streven van het bestuur is om 6-wekelijks te vergaderen, meestal dinsdagavond. Vergaderingen zijn in principe niet openbaar, doch leden en belanghebbenden kunnen inspraak verkrijgen. Hiervoor is een verzoek aan de secretaris voldoende. Twee keer per jaar vind de Algemene ledenvergadering plaats; in het voor- en in het najaar. Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging naar in- en extern.

Door het klikken op de naam van één van de bestuursleden kunt u hen rechtstreeks een bericht zenden.

Geert Ploeger Voorzitter
Viola de Lange Secretariaat
Maaike van Lier Penningmeester
Xandra Zweerts de Jong Vrijwilligers | toernooien | velden
Ingrid Brouwer Communicatie | sponsoring | jeugdbeleid