Historie

In 1963 zijn de eerste schreden gezet wat uiteindelijk zou leiden tot de oprichting van hsv. The Blokes. In dat jaar zou een kwajongensstreek uitmonden tot waar we nu als vereniging staan. Roel ‘Pietje’ Wieringa, toenmalig leraar lichamelijke opvoeding aan de mulo-school te Veendam, maakte zijn jongens begin zestiger jaren dolenthousiast voor het balspel door een knaak uit te loven voor degene die de bal door het 100 meter verderop liggende raam van de christelijke school kon slaan. Of de leraar ooit geld heeft moeten uitbetalen is tot op dit moment nog steeds niet bekend. De officiële inschrijving bij de bond geschiedde op 5 juni 1963.

The Blokes bestaat op dit moment uit zo’n 60 leden. Het heren team speelt regionaal in de 3de of 4de klasse waar in ze nu al meerdere malen kampioen zijn geworden. Daarnaast is er een dames team die vaak om de bovenste plekken meedraait in de 4de klasse regionaal. Verder  is er een recreanten softbalteam die in een regionale competitie meedraait. In 2011 is gestart met een Beeball team voor de allerkleinsten van 4 tot ongeveer 10 jaar. In de navolgende jaren is de jeugdafdeling nu uitgebreid met een pupillen en  aspirantenteam.

In 2013 bestond The Blokes 50 jaar, wat feestelijk gevierd werd met een gezellige feestavond! Maar ook met een toernooi waar oude en nieuwe leden en  vrienden van The Blokes hun opwachting maakten.